Over Erasmus OR Centre

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Erasmus OR Centre has created 51 blog entries.

Survey ondernemingsraad en strategisch HRM (SHRM)

Het Erasmus OR Centre verricht op dit moment een onderzoek naar de waardering van ondernemingsraadsleden voor  de strategische kwaliteit van HRM (Human Resource Management) in de eigen organisatie. Wij stellen het zeer op prijs als U, als O.R.-lid of C.O.R.-lid, aan dit  onderzoek mee wilt werken door het beantwoorden van onze vragenset (25 vragen). Dit onderwerp [...]

2018-02-21T15:54:40+00:00

Netwerk van teams: gemotiveerd en slagvaardig!

Weg van de hiërarchie De hiërarchische organisatie wordt van binnenuit afgebroken. Organisaties zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden in de vorm van een netwerk van teams. Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een onvoorspelbare wereld. Toepassing van de Lean filosofie, gericht op klanten, het proces en het team van medewerkers als [...]

2018-02-09T10:02:39+00:00

Reorganisatie?! Handvatten voor de ondernemingsraad

Reorganisatie op komst… Als de ondernemingsraad een voorstel voor reorganisatie ontvangt dan is het zaak dat ze zich een goed oordeel kan vormen. In dit artikel wordt geschetst welke elementen/handvatten minimaal in het voorstel moeten worden opgenomen. Ontwikkelingen als aanleiding Vanzelfsprekend begint elke verandering met de waarom vraag. De bestuurder zal goed moeten beschrijven welke [...]

2018-01-04T12:01:23+00:00

Stop met goochelen met prestatie-indicatoren!

De medezeggenschap voert regelmatig overleg met de bestuurder, daarbij komt ook regelmatig financiële- en hopelijk ook niet financiële informatie aan de orde. Helaas worstelen nog veel bestuurders met het goed in samenhang presenteren en vervolgens besturen van deze financiële en niet financiële indicatoren. Met als gevolg dat de medezeggenschap hier ook vaak het nakijken heeft. [...]

2017-12-12T15:09:45+00:00

Ondernemingsraad en omgaan met werkdruk

Bij werkdruk gaat het in het algemeen om de verhouding tussen het takenvolume, de taakcomplexiteit en de gevraagde productiviteit, kwaliteit en levertijd en de daarvoor beschikbare uren, competenties en gevraagde inspanning. Als werknemers aangeven dat zij een hoge of te hoge werkdruk ervaren, is er sprake van een door hen ervaren imbalans tussen deze zaken. [...]

2017-12-01T13:04:35+00:00

De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor het overleg met de OR

De bestuurder volgens de WOR (artikel 1 lid 1e) is degene die, alleen of met anderen, in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. De bestuurder is, volgens artikel 23 van de WOR, degene die de ondernemer vertegenwoordigt in het overleg met de OR. In mijn eerste positie als [...]

2017-12-01T12:38:17+00:00

Erasmus OR Centre organiseert dit voorjaar masterclasses

In het voorjaar verzorgt Erasmus OR Centre in samenwerking met Vakmedianet een drietal masterclasses op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elke masterclass is gekoppeld aan een ander strategisch thema, waarmee de or zich verder kan ontwikkelen op belangrijke terreinen. Zo wordt op 15 maart OR en Strategie van de Organisatie behandelt. Om de strategie-voornemens van bestuurders [...]

2017-11-17T12:43:28+00:00

OR en sociaal jaarverslag

Ook de organisaties die daar wat later mee zijn, hebben inmiddels hun Sociaal Jaarverslag over 2016 uitgebracht. Veel organisaties zijn inmiddels overgestapt van een papieren versie naar een webbased versie. Daarbij zijn er verschillende organisaties die in hun webbased verslag doorkliks bieden naar filmpjes of naar verdiepende informatie. Veere, een Gemeente op Walcheren met minder [...]

2017-08-30T08:37:33+00:00

Masterclass “De Eigen OR Agenda voor 2018”

Op donderdag 16 november 2017 organiseert Erasmus OR Centre een masterclass in de Faculty Club (H17-10) Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam. De agenda van de OR wordt maar al te vaak gedomineerd door de advies- en instemming aanvragen ingediend door de bestuurders. Daardoor wordt de eigen inbreng van de OR helaas vaak beperkt en [...]

2017-08-10T12:48:43+00:00

Duurzame inzetbaarheid

Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij veel organisaties hoog op het beleidsagenda. Maar hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid en de employability van medewerkers? Voor HR Managers vormt Duurzame Inzetbaarheid dit jaar een duidelijke [...]

2017-08-04T08:57:45+00:00
Ga naar de bovenkant