Loading...
Home 2017-04-11T14:19:02+00:00

ERASMUS OR CENTRE

Erasmus OR Centre maakt deel uit van Erasmus Research & Business Support. Het Erasmus OR Centre richt zich op de meer complexe thema’s en vragen, die aan de orde komen in het kader van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre ondersteunt daarbij vooral ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies. Ook is het Centre beschikbaar voor het bestuur en management van organisaties, die een beroep op het OR Centre doen voor vraagstukken in de sfeer van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre aanvaardt ook opdrachten van gezamenlijke partijen, bijvoorbeeld waar het gaat om second opinions, of voor het verzorgen van rollen op het gebied van mediation.

Dankzij haar inbedding in de Erasmus Universiteit heeft het Erasmus OR Centre een grote ervaring met:

  • Het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis en het vertalen van deze kennis naar praktische oplossingen.
  • De onafhankelijke analyse van complexe vragen op gebieden als Strategie, Financiën, HR, ICT, Management, Organisatie-processen en Verandermanagement.
  • De advisering en begeleiding van ondernemingsraden en mediation in geval van samenwerkingsproblemen rond medezeggenschap.
  • Vragen vanuit zeer verschillende bedrijven en bedrijfstakken in binnen en buitenland, of met een grensoverschrijdend karakter (bijvoorbeeld Europese Ondernemingsraden).

RECENTE POSTS

  • Reorganisatie handvatten ondernemingsraad

Reorganisatie?! Handvatten voor de ondernemingsraad

januari 4th, 2018|0 Comments

Reorganisatie op komst… Als de ondernemingsraad een voorstel voor reorganisatie ontvangt dan is het zaak dat ze zich een goed [...]

Stop met goochelen met prestatie-indicatoren!

december 12th, 2017|0 Comments

De medezeggenschap voert regelmatig overleg met de bestuurder, daarbij komt ook regelmatig financiële- en hopelijk ook niet financiële informatie aan [...]

  • Werkdruk ondernemingsraad

Ondernemingsraad en omgaan met werkdruk

december 1st, 2017|0 Comments

Bij werkdruk gaat het in het algemeen om de verhouding tussen het takenvolume, de taakcomplexiteit en de gevraagde productiviteit, kwaliteit [...]