ERASMUS OR CENTRE

Erasmus OR Centre maakt deel uit van Erasmus Research & Business Support. Het Erasmus OR Centre richt zich op de meer complexe thema’s en vragen, die aan de orde komen in het kader van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre ondersteunt daarbij vooral ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies. Ook is het Centre beschikbaar voor het bestuur en management van organisaties, die een beroep op het OR Centre doen voor vraagstukken in de sfeer van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre aanvaardt ook opdrachten van gezamenlijke partijen, bijvoorbeeld waar het gaat om second opinions, of voor het verzorgen van rollen op het gebied van mediation.

Dankzij haar inbedding in de Erasmus Universiteit heeft het Erasmus OR Centre een grote ervaring met:

  • Het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis en het vertalen van deze kennis naar praktische oplossingen.
  • De onafhankelijke analyse van complexe vragen op gebieden als Strategie, Financiën, HR, ICT, Management, Organisatie-processen en Verandermanagement.
  • De advisering en begeleiding van ondernemingsraden en mediation in geval van samenwerkingsproblemen rond medezeggenschap.
  • Vragen vanuit zeer verschillende bedrijven en bedrijfstakken in binnen en buitenland, of met een grensoverschrijdend karakter (bijvoorbeeld Europese Ondernemingsraden).

Aanbod In-Company Masterclasses