De Masterclass OR en Financiële Gezondheid van de Organisatie

Ondernemingsraden hebben in toenemende mate te maken met de financiële en operationele gezondheid van de organisatie waarvoor ze actief zijn. Wat daarbij telt is of je als lid van de ondernemingsraad voldoende kennis en begrip hebt van financiën, hoe je een organisatie goed organiseert en hoe financiën en organisatie zich vertalen naar plannen. Die plannen [...]

2023-04-24T07:59:54+00:00

De Masterclass OR en Strategie van de Organisatie

Ondernemingsraden hebben regelmatig te maken met vragen rond de strategievorming van organisaties. De door bestuurders voorgenomen strategie die aan de ondernemingsraad voorgelegd wordt, is voor een deel gebaseerd op aannamen over kansen, bedreigingen, sterkten, zwakten en benchmarks op de langere termijn. Maar waarop zijn deze aannamen gebaseerd ? En zijn de benchmarks waarmee de organisatie zich [...]

2023-04-24T08:01:02+00:00

Masterclass OR en HR Strategie van de Organisatie

Ondernemingsraden hebben vergaande bevoegdheden ten aanzien van het beleid op het gebied van personeel en organisatie. Vaststelling, wijziging en intrekking van hoofdlijnen van het HR-beleid vragen meestal om instemming van de ondernemingsraad. Door deze invloed draagt de ondernemingsraad ook medeverantwoordelijkheid voor een meer of minder succesvol HR-beleid. De ondernemingsraad kan zijn eigen voorkeuren formuleren voor [...]

2023-04-24T08:01:57+00:00

AGENDA 2022

MASTERCLASS OR & strategie van de organisatie 12 mei 2022 27 september 2022   MASTERCLASS OR & HR strategie van de organisatie 7 juni 2022 10 november 2022   MASTERCLASS OR & de financiële en operationele gezondheid van de organisatie 19 april 2022 13 oktober 2022   Meer informatie? Bel 010-418 13 64 of 010-408 [...]

2021-09-28T13:04:25+00:00

Futureproof Medezeggenschap | 25 november 2021 | Jaarbeurs Utrecht

Op donderdag 25 november leverde het Erasmus OR Centre een bijdrage aan het Event "Futureproof Medezeggenschap". Die bijdrage, "Zorgen voor Morgen: Rust Roest!, laat zien hoe Jacques van Marken en de Gist en Spiritusfabriek in Delft al in 1878 met de Kern, een voorloper van de OR, de basis legden voor "Futureproof Medezeggenschap. HIER treft u [...]

2021-11-30T10:14:19+00:00

Hoe gezond is je organisatie?

Als OR-lid word je als het goed is getrakteerd op een royale financiële informatievoorziening. De ondernemer wordt immers geacht om, krachtens artikel 31a van de WOR, ten minste twee keer per jaar gegevens te verstrekken over de werkzaamheden en resultaten in het verstreken tijdvak. Daarnaast ontvangen de OR-leden ook een exemplaar van de jaarrekening en [...]

2020-03-19T14:58:33+00:00

OR en HR strategie; Hoe stellen we prioriteiten?

Wensen van werknemers op het gebied van HR in organisaties zijn er meestal in overvloed. Tevredenheid over informatievoorziening, over arbeidsvoorwaarden, over arbeidsomstandigheden, over opleidingsmogelijkheden, over participatie of over leiderschapsstijlen laat vaak iets te wensen over. Een (te) hoge werkdruk is een actueel thema en sinds kort staat, naast duurzame inzetbaarheid, op veel plekken de leefbaarheid [...]

2020-03-19T14:52:30+00:00

OR en Strategie van de Organisatie; lastige maar belangrijke materie!

Krachtens artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden dient voor vrijwel alle belangrijke voorgenomen besluiten, die de continuïteit of de toekomst van de organisatie raken, de OR in de gelegenheid gesteld te worden advies uit te brengen. Bij het vragen van dit advies dient aan de OR een overzicht te worden verstrekt van de [...]

2020-03-05T09:20:31+00:00

OR en Strategie van de Organisatie

Geen kwestie van afwachten! In artikel 25 van de Wet O.R. tref je maar liefst tien keer het woord “belangrijk” aan.  Het duidt erop dat bij de meeste belangrijke voorgenomen besluiten in de organisatie de OR in de gelegenheid gesteld moet worden om hier advies over uit te brengen. Wachten tot er een adviesvraag van [...]

2020-03-05T09:11:50+00:00

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Het Erasmus OR Centre kijkt met genoegen terug op een productief en succesvol 2019. In samenwerking met Vakmedianet werden in het afgelopen jaar verschillende OR-Masterclasses verzorgd op de Erasmus Universiteit o.a. over OR en Strategie, OR en HRM, OR en Agile Werken, Financiën en de Operationele Gezondheid van de Organisatie, Prestatiemanagement & Beloningsbeleid, HR Planning, [...]

2020-01-06T09:54:25+00:00
Ga naar de bovenkant