WAT BIEDEN WIJ?

De diensten die Erasmus OR Centre levert, bestaan onder meer uit:

 • Begeleiding bij instemmings- en adviesaanvragen
 • Begeleiding bij reorganisaties, fusies en overnames.
 • Inhoudelijke toetsing van plannen op terreinen als HR, Financiën, ICT, Verandermanagement.
 • Beoordeling van de kwaliteit van Jaarverslag en Jaarrekening.
 • Onderzoek naar inrichting en kwaliteit van de bedrijfsvoering.
 • Benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen.
 • Begeleiding bij CAO-vernieuwing en pensioenproblematiek.
 • Concretiseren van de visie en de strategie van de OR.
 • Uitwerken hiervan in concrete doelstellingen en meetpunten.
 • Organiseren en begeleiden van OR dagen.
 • Trainen van leden van de OR.
 • Vormgeven aan de dialoog met achterban en bestuurder.
 • Onderzoek naar het functioneren van de OR.
 • Versterken van de samenwerking binnen de OR.

Voor voorbeelden van uitgevoerde opdrachten: