Het Erasmus OR Centre verricht op dit moment een onderzoek naar de waardering van ondernemingsraadsleden voor  de strategische kwaliteit van HRM (Human Resource Management) in de eigen organisatie. Wij stellen het zeer op prijs als U, als O.R.-lid of C.O.R.-lid, aan dit  onderzoek mee wilt werken door het beantwoorden van onze vragenset (25 vragen). Dit onderwerp maakt deel uit van een roulerend onderzoek, waarbij naast het onderwerp “De Kwaliteit van Strategisch HRM”, ook andere onderwerpen als “OR en Strategie”, “OR, Financiën en Operationele Zaken” of “Het Functioneren van de OR”, aan de orde komen. U heeft toegang tot het onderzoek met de volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/r/Orcentre

Uiteraard ontvangt U na deelname een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten, die wij medio 2018  verwachten uit te brengen. Ook zullen wij de resultaten presenteren in de Masterclass “OR en Strategisch HRM”, die wij op dinsdag 8 mei a.s. zullen organiseren aan de Erasmus Universiteit in samenwerking met Vakmedianet / ORnet(zie: http://masterclasses.ornet.nl)