VOORBEELDEN VAN ONZE DIENSTEN

Hieronder staat een opsomming van voorbeelden van door partners van Erasmus OR Centre uitgevoerde opdrachten.

 • De ondernemingsraad van een groot metaalbedrijf werd ondersteund bij zijn advisering over voorgenomen investeringsplannen van de onderneming.
 • De ondernemingsraad van een grote levensmiddelenfabrikant werd ondersteund bij zijn advisering rond de overname van de onderneming door een buitenlandse investeerder.
 • Voor de ondernemingsraden en cao-partners betrokken bij een branche cao in de bouwnijverheid werd onderzoek uitgevoerd naar wensen en mogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers.
 • Voor de ondernemingsraad van een omroeporganisatie werd onderzoek gedaan naar realisme en haalbaarheid van het voorgenomen lange termijn beleid van de organisatie.
 • De centrale ondernemingsraad van een grote gemeente werd ondersteund bij haar advisering rond een voorgenomen kostenreductie en krimp van het personeelsbestand.
 • Voor een organisatie in de gezondheidszorg is de ondernemingsraad geadviseerd over de door het bestuur ingediende plannen met het oog op afslanking en reorganisatie.
 • Het bestuur van een onderwijsinstelling wilde de bedrijfsvoering afslanken en taken anders verdelen tussen het hoofdkantoor en de verschillende scholen. De plannen daartoe zijn op verzoek van de ondernemingsraad beoordeeld.
 • De ondernemingsraden van organisaties op het gebied van de sociale zekerheid werden geadviseerd over de kwaliteit, interpretatie en implicaties van benchmark-onderzoek en voorgenomen reorganisaties.
 • Bij een impasse in het overleg over een reorganisatie bij een havenbedrijf werd met succes bemiddeld tussen de ondernemingsraad en het management van de organisatie.
 • Diverse ondernemingsraden werden ondersteund bij hun zoektocht naar een geschikte commissaris en hun aanbeveling tot benoeming van deze kandidaat. Ook werd een ondernemingsraad ondersteund bij zijn bezwaar tegen de benoeming van een kandidaat.
 • De ondernemingsraad van een gemeentelijk bedrijf werd ondersteund bij zijn advisering rond een ingrijpende ontvlechting en structuurwijziging van de organisatie.
 • Voor de ondernemingsraad van een transportbedrijf werd de kwaliteit van een due dilligence onderzoek beoordeeld voor de overname van een concurrent en werd de advisering door de OR rond deze overname ondersteund.
 • Een internationaal opererend grafisch concern werd ondersteund bij de oprichting en de werkzaamheden van een Europese ondernemingsraad.