Op donderdag 16 november 2017 organiseert Erasmus OR Centre een masterclass in de Faculty Club (H17-10) Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

De agenda van de OR wordt maar al te vaak gedomineerd door de advies- en instemming aanvragen ingediend door de bestuurders. Daardoor wordt de eigen inbreng van de OR helaas vaak beperkt en wordt er door de OR weinig geanticipeerd op thema’s en uitdagingen die voorspelbaar zijn, maar die nog niet zijn vertaald naar bestuurdersvoorstellen. In deze Masterclass wordt voor drie perspectieven, Strategie, Financiën en HRM, aangegeven hoe de OR beweegt van een reactieve naar een proactieve, eigen agenda en hoe deze agenda voorbereid wordt. Het programma is als volgt:

13.30        Ontvangst en kennismaking in de Faculty Club EUR (H17-10)

14.00        Inleiding: Van een reactieve agenda naar een Eigen OR-agenda voor 2018;
Job Hoogendoorn en Marlène Jans, Erasmus OR Centre.

 • Hoe vinden wij en selecteren wij thema’s voor de
 • Eigen agenda en hoe bereiden wij deze agenda voor?
 • Welke mogelijkheden biedt de W.O.R. daartoe?

14.15        Welke strategische en governance thema’s bepalen de OR-agenda voor 2018?
Prof. dr. Henk Volberda, dr. Niels van der Weerdt, Erasmus Center for Business Innovation, en Marlène Jans, Erasmus OR Centrum.

 • de blik van de OR op strategievorming
 • het beeld van kansen en bedreigingen in de omgeving van 2018
 • het oordeel over sterkten en zwakten van de organisatie
 • beoordeling van de kwaliteit van governance en organisatie-integriteit

14.45        Welke operationele en financiële thema’s bepalen de OR-agenda in 2018?
Louis Brackel RC, Erasmus OR Centre

 • Hoe beoordelen we de financiële gezondheid van de organisatie?
 • Zijn te verwachten resultaten bevredigend? Hebben we benchmarks?
 • Welke operationele vragen spelen er?
 • Welke investerings- en desinvesteringsvoorstellen worden verwacht?

15.15        Pauze

15.30        Welke HR-thema’s bepalen de OR-agenda in 2018?
Job Hoogendoorn en Lex Welter, Erasmus OR Centre

 • Welk HR-beleid is gewenst gelet op strategie, SWOT en werknemers- wensen?
 • Wat zijn actuele thema’s volgens recent onderzoek?
 • Uitwerking van enkele door deelnemers aangedragen thema’s/vragen

16.00        Casus: De proactieve agenda van de OR  voor 2018
(m.m.v. de OR-voorzitter van ASR). Presentatie en interactie.

16.45        Samenvatting, afronding en hapje/drankje

In 2018 verzorgt het Erasmus OR Centre als follow-up van deze Masterclass een vijftal seminars waarin de thema’s die op 16 november aan de orde komen diepgaand behandeld worden.

De kosten van deelname aan de Masterclass van 16 november bedragen:

 • De eerste deelnemer € 295, = excl. btw;
 • De tweede deelnemer uit hetzelfde bedrijf betaalt € 245, = euro excl. btw; de derde en volgende deelnemers betalen ieder € 195, = euro excl. btw;
 • Niet-OR-leden betalen € 395, = euro excl. btw.

Uw deelname is definitief, na ontvangst van de betaling van de toegezonden factuur.

Aanmelding kan plaatsvinden via aanmelden@erasmusorcentre.nl

Voor vragen kunt U terecht bij Louis Brackel: mob. 06 51 11 65 99.