CONSTRUCTIEF OVERLEG

Door de dynamische omgeving waar organisaties tegenwoordig in opereren, krijgen ondernemingsraden steeds meer te maken met complexe investeringsvragen, samenwerkingsvraagstukken, reorganisatieplannen en verwante advies- en instemmingsaanvragen. Bedrijven moeten immers continue veranderen en inspelen op in-en externe invloeden om te kunnen concurreren en te kunnen overleven. In deze turbulente omgeving levert volgens het Erasmus OR Centre constructief overleg de meeste kans op voor een win-winsituatie voor de overlegpartners.

Het gaat erom dat de OR zelfstandig en op niveau een reactie kan bieden op voorstellen van bestuurders en prioriteiten en kernpunten goed beschreven ter sprake kan brengen, tijdig betrokken wordt, informeel met de bestuurder kan overleggen, kritisch kan kijken naar de eigen inbreng en creatief met de achterban kan omgaan, enz.

Dit alles kan bijdragen aan het ontstaan en het behoud van een sfeer van constructief overleg. Waar, om welke reden dan ook, dit constructief overleg niet (meer) mogelijk is, staat Erasmus OR Centre overlegpartners graag ter zijde bij onderzoek naar de mogelijkheden om weer tot constructief overleg te komen en daarop gerichte interventies.