In het voorjaar verzorgt Erasmus OR Centre in samenwerking met Vakmedianet een drietal masterclasses op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elke masterclass is gekoppeld aan een ander strategisch thema, waarmee de or zich verder kan ontwikkelen op belangrijke terreinen. Zo wordt op 15 maart OR en Strategie van de Organisatie behandelt.

Om de strategie-voornemens van bestuurders te kunnen toetsen en een advies uit te brengen dat waarde toevoegt aan de toekomstplannen van de organisatie heb je als lid van de or voldoende kennis en begrip nodig van het proces van strategievorming en de afweging van keuzemogelijkheden, die daarbij aan de orde komen. In deze Masterclass wordt deze kennis op een toegankelijke manier aangeboden. De sprekers zijn Dr. Niels van der Weerdt en Dr. Job Hoogedoorn.

Aanmelden voor de Masterclass kan via deze link: Masterclass OR & strategie van de organisatie 15 maart 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Op 12 april staat het onderwerp OR en de Financiële en Operationele Gezondheid van de Organisatie centraal. Drs. Louis Brackel RC behandelt kennis van en begrip over financiën en de operationele gezondheid van de organisatie. Te onderscheiden wat wel en niet van belang is en hoe het in elkaar zit is de kern hiervan. Deelnemers krijgen gedegen inzichten aangereikt.

Aanmelden: Masterclass OR & de financiële en operationele gezondheid van de organisatie 12 april 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Tot slot vindt op 8 mei de laatste masterclass plaats, waarin Dr. Job Hoogendoorn het onderwerp OR en Human Resources Strategie van de Organisatie bespreekt. Na deze Masterclass kan de ondernemingsraad zijn eigen voorkeuren formuleren voor de hr-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken ex. Art. 27 van het bestuur beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht worden naar compromissen die voor or en bestuur een win-win situatie opleveren.

Aanmelden: Masterclass OR & Human Resources Strategie van de Organisatie 8 mei 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Het team van Erasmus OR Centre kijkt er naar uit om u tijdens de masterclasses te verwelkomen en onze kennis te delen!