Weg van de hiërarchie

De hiërarchische organisatie wordt van binnenuit afgebroken. Organisaties zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden in de vorm van een netwerk van teams. Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een onvoorspelbare wereld. Toepassing van de Lean filosofie, gericht op klanten, het proces en het team van medewerkers als probleemoplossers.

Netwerk van teams

De nieuwe manier van organiseren, het netwerk van teams met veel ‘empowerment’, sterke en korte communicatielijnen en een snelle informatiestroom verandert organisaties in een hoog tempo. Het netwerk van teams is gebaseerd op een aantal principes:

  • Medewerkers worden ondergebracht in klant-, product-, markt- of projectteams;
  • Die teams worden geleid door experts in het vakgebied, niet zozeer de professionele managers;
  • Teams krijgen de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om hun eigen doelen te bepalen, hun eigen beslissingen te nemen binnen de context van de strategie of business- of werkplan. Daarmee wordt de traditionele structuur van prestatiemanagement omgekeerd. De omgekeerde piramide. Het topmanagement faciliteert de teamleiders, die faciliteren de medewerkers die de klant bedienen;
  • In de teams zijn alle organisatiefuncties aanwezig. Zodoende kunnen ze snel en met hoge kwaliteit de klant bedienen, hetgeen ook motiveert en de medewerkers tot grote prestaties voortstuwt. Dit geeft dus inhoud aan de procesgedachte. En de Lean filosofie.
  • Medewerkers wordt het mogelijk gemaakt om van team naar team over te stappen als het nodig is. En ook weer terugkomen naar hun ‘thuis’ als hun teamproject klaar is. Dit verandert het concept van een functiebeschrijving naar een technisch specialist;
  • Seniore teamleiders hebben ook rollen die te maken hebben met planning, strategie, visie, cultuur en communicatie over de teams heen.

De ontwikkeling van organisaties naar een netwerk van teams vormt voor de medezeggenschap een belangrijk ingrediënt in haar visie op de ontwikkeling van de organisatie. En van haar visie hoe voorstellen te beoordelen van de bestuurder tot aanpassing van de organisatie.

In Nederland is Buurtzorg natuurlijk een bekend voorbeeld. Maar lang niet de enige. In ons uitgebreidere artikel over dit onderwerp wordt ook deze case geschetst en beschrijven we hoe dit in de praktijk werkt.

Dit onderwerp wordt verder uitgediept tijdens de Masterclass OR en de financiële en operationele gezondheid van de organisatie. Deze wordt door Vakmedianet in samenwerking met het Erasmus OR Centre op 12 april 2018 verzorgd op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geschreven door Drs. Louis Brackel RC, Associate Erasmus OR Centre