Ondernemingsraden hebben in toenemende mate te maken met de financiële en operationele gezondheid van de organisatie waarvoor ze actief zijn. Wat daarbij telt is of je als lid van de ondernemingsraad voldoende kennis en begrip hebt van financiën, hoe je een organisatie goed organiseert en hoe financiën en organisatie zich vertalen naar plannen. Die plannen zitten net anders in elkaar dan de jaarstukken of de begrotingen die je wel vaker ziet. Die plannen te doorgronden is van groot belang voor jouw functioneren. Wil jij meer kennis opdoen over financiën en operationele aspecten van jouw organisatie? En hoe je daarmee samenhangende plannen tot aanpassing van de organisatie kunt beoordelen? Wil je meer invloed uitoefenen als OR-lid op deze terreinen? Volg dan deze masterclass.

Kennis van en begrip over financiën en de operationele gezondheid van de organisatie staan in deze masterclass centraal. Te onderscheiden wat wel en niet van belang is en hoe het in elkaar zit is de kern hiervan. Je krijgt gedegen inzichten aangereikt. En je leert van de docent en jouw medecursisten.

Wat leer je?

  • Basiskennis over financiën en de werking van organisaties
  • Verdere verdieping aan de hand van casemateriaal
  • Hoe je financiële en operationele plannen en voorstellen effectiever kunt beoordelen
  • Je eigen positie hierin te bepalen
  • Grip te krijgen op de denkwereld van de bestuurders

Resultaat van deze dag

  • Je kent je eigen kwaliteiten op dit terrein en hoe je die kunt inzetten
  • Je hebt geleerd welke alternatieve benaderingswijzen voor het opstellen van financiële en operationele plannen bestaan en kunt deze ook goed doorgronden
  • Je ervaart meer zelfvertrouwen
  • Je weet hoe je voorstellen moet interpreteren en beter te aansluiten bij de bestuurders

 

Programma

09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee. Kennismaking en korte toelichting van de dag

10.00 uur  Financiën

–  Basisbegrippen Financiën
–  Hoe stel je een plan voor verandering op met financiële componenten, aan de hand van casemateriaal
–  Manieren om die plannen te beoordelen

11.30 uur  Operationeel management

–  Basisbegrippen Operationeel management
–  Operationeel management vertaald naar verbeterplannen
–  Effectief verandermanagement

13.00 uur  Lunch

13.30 uur  Integratie Financiën en Operationeel management

–  Integraal beoordelen van plannen
–  Valkuilen

15.00 uur  Vragen en afsluiting

 

Voor contact over deze in-company Masterclass mail Job Hoogendoorn:

hoogendoorn@erasmusorcentre.nl of bel hem op: 0622471155.