Over Erasmus OR Centre

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Erasmus OR Centre has created 51 blog entries.

Agile-praktijken toepassen in jouw organisatie

Agile-methoden komen voort uit de software-ontwikkeling. Ontdek hoe teams en bedrijven die niets met software te maken hebben agile-methoden hebben gebruikt om succesvoller te worden. Drie leerzame voorbeelden uit de praktijk. ‘Het toepassen van slechts een beperkt deel van agile helpt al enorm’. Sinds 2001, toen agile-waarden en -principes werden geformaliseerd in het Agile Manifesto, [...]

2018-08-27T09:25:21+00:00

Recruitment-intensivering versus verloop-reductie

De arbeidsmarkt ligt er prima bij en de nog voortdurende groei van onze economie met een kleine 3% op jaarbasis zorgt voor een doorlopende groei van het aantal arbeidsplaatsen. Dit zorgt voor een totaal van meer dan een miljoen vacatures voor heel 2018. Het verloop trekt in veel organisaties spectaculair aan en de openstaande vacatures [...]

2018-08-27T09:25:52+00:00

Omgaan met werkdruk

Bij werkdruk gaat het in het algemeen om de verhouding tussen takenvolume, taakcomplexiteit en de gevraagde productiviteit, kwaliteit en levertijd en de daarvoor beschikbare uren, competenties en gevraagde inspanning. Als werknemers aangeven dat zij een hoge of te hoge werkdruk ervaren, is er sprake van een ervaren imbalans tussen deze zaken. Dit betekent dat een [...]

2018-08-27T09:26:20+00:00

Masterclass Erasmus OR Centre 12 april 2018

Op 12 april vond er weer een Masterclass plaats, georganiseerd door Erasmus OR Centre en Vakmedianet. Drs. Louis Brackel RC behandelde het thema “OR & de Financiële en Operationele Gezondheid van de Organisatie”. Ondernemingsraden hebben in toenemende mate te maken met de financiële en operationele gezondheid van de organisatie waarvoor ze actief zijn. Wat daarbij [...]

2018-08-27T09:27:17+00:00

Onderzoek naar het Functioneren van de Ondernemingsraad

Geacht (C)OR lid, of lid van de PVT,   De tijden voor ondernemingsraden zijn turbulent, allerlei onderwerpen passeren de revue. Zowel onderwerpen waar de ondernemingsraad in relatie tot de bestuurder en haar achterban iets van moet vinden, maar ook onderwerpen over haar eigen functioneren. Gegeven die turbulentie voeren de onderzoekers binnen het Erasmus OR Centre [...]

2018-08-27T09:27:47+00:00

Masterclass Erasmus OR Centre 15 maart 2018

Hierbij een sfeerimpressie van de Masterclass "OR & Strategie van de Organisatie". Dr. Niels van der Weerdt en Dr. Job Hoogendoorn bespraken de vragen rond de strategievorming van organisaties. De door bestuurders voorgenomen strategie, die (ex. Art. 25 W.O.R.) aan de or voorgelegd wordt, is voor een deel gebaseerd op aannamen over kansen, bedreigingen, sterkten, [...]

2018-08-27T09:28:22+00:00

Gaan we er (bijna) allemaal een beetje op achteruit?

Vanaf Prinsjesdag vorig jaar hebben we het onze Premier met een gelukzalige glimlach veelvuldig horen verkondigen: “iedereen gaat er in 2018 op vooruit !” Nu de salarissen voor de eerste maanden van 2018 binnen zijn, wordt het tijd voor een factcheck, waarbij we ons beperken tot werkend Nederland. ADP, de grootste salarisverwerker van ons land, [...]

2018-08-27T09:29:14+00:00

Met meer kennis van strategie, kan de ondernemingsraad een doorslaggevende rol gaan spelen

Om mee te praten en denken over de strategie van de onderneming is begrip van verschillende definities onontbeerlijk. Dat is geen academische exercitie, maar voorkomt een Babylonische spraakverwarring en een hoop onbegrip tussen overlegpartners. Want alhoewel veel tekstboeken een min of meer gelijke definitie geven, toonde Henry Mintzberg wel aan dat 'strategie' een complex begrip [...]

2018-02-21T16:14:06+00:00

Hoe gaat het nu echt met Nederland?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde deze maand de negende editie van zijn tweejaarlijkse “De Sociale Staat van Nederland”. In dit uitgebreide verslag wordt dit keer ook teruggekeken op de ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar. In de Slotbeschouwing wordt er geconcludeerd dat die ontwikkelingen een redelijk positief beeld vertonen, maar dat er ook nog [...]

2018-02-21T16:07:18+00:00
Ga naar de bovenkant