DR. JOB HOOGENDOORN

Job heeft een langdurige ervaring op het gebied van medezeggenschap. Hij heeft tientallen ondernemingsraden geadviseerd rond strategische en HR-vraagstukken en heeft bij verschillende organisaties succesvol bemiddeld bij impasses in overleg en besluitvorming. Hij was medeoprichter en Voorzitter van de Stichting ATIM (Advies en Training Instituut voor Medezeggenschap) en was lid van de redactie van de serie OR Praktijk van Samsom Uitgeverij. Op aanbeveling van ondernemingsraden vervulde hij commissariaten bij o.m. Royal Pakhoed, Blauwhoed, Ammeraal, Kodak, Electron en Europeesche Verzekeringen. Van zijn hand verscheen een groot aantal publicaties over ondernemingsraden en medezeggenschap.

Job is sinds 1984 werkzaam aan de Erasmus Universiteit, tot 2001 als Hoofddocent HRM en daarna als Directeur van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Daarvoor werkte hij bij het Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde te Rotterdam/Delft. Sinds 2014 is hij verbonden aan ERBS (Erasmus Research & Business Support) en aan het Erasmus OR Centre.

Het zwaartepunt van Job’s expertise ligt bij medezeggenschap rond strategie-vragen, HRM, HR-planning, talentmanagement, reorganisaties en ‘het nieuwe organiseren’.

 DRS. LOUIS BRACKEL RC

Louis heeft jarenlange ervaring met het leiden en ondersteunen van (grootschalige) veranderingen in organisaties. Zodoende heeft hij ook verschillende ondernemingsraden geadviseerd. Louis studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, volgde de postdoctorale studie tot Register Controller aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is Master Blackbelt in Lean.

Louis vervulde een reeks van financiële managementfuncties waarna hij voor een groot organisatieadviesbureau is gaan werken. Sinds 1999 heeft hij zijn eigen bureau Co-Efficiënt Management Consulting en sinds 2012 is hij ook eigenaar van het bureau LeanResults. Verder heeft hij ervaring als docent van Erasmus Universiteit en Universiteit Nijenrode. In 2016 heeft hij samen met Job Hoogendoorn het Erasmus OR Centre opgericht.

De kern van de expertise van Louis ligt op het terrein van prestatieverbetering, organisatie- en teamontwikkeling aan de hand van de Lean filosofie, gebaseerd op een gedegen ervaring met financieel- en operationeel management voor zowel profit- als non-profit organisaties.

 DR. NIELS VAN DER WEERDT

Niels heeft in zijn professionele leven telkens de brug geslagen tussen wetenschap en bedrijfsleven, als universitair docent en strategie consultant bij een start-up gericht op Internet strategie consulting.

Zijn fascinatie voor strategie en organisatie maakte hem projectleider bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en culmineerde in zijn proefschrift over “Organisational Flexibility for Hypercompetitive Markets”.

Het team van Erasmus OR Centre bestaat verder uit professoren, medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.