Ondernemingsraden hebben vergaande bevoegdheden ten aanzien van het beleid op het gebied van personeel en organisatie. Vaststelling, wijziging en intrekking van hoofdlijnen van het HR-beleid vragen meestal om instemming van de ondernemingsraad. Door deze invloed draagt de ondernemingsraad ook medeverantwoordelijkheid voor een meer of minder succesvol HR-beleid.

De ondernemingsraad kan zijn eigen voorkeuren formuleren voor de HR-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht worden naar compromissen die voor ondernemingsraad en bestuur een win-win situatie opleveren. De kennis die je hiervoor nodig hebt, doe je op tijdens deze masterclass.

Wat leer je?

  • Basiskennis over de vorming van HR-strategie; doelen en middelen
  • Ingrediënten voor een HR-strategie aan de hand van casemateriaal
  • De criteria kiezen waarmee je het realisme van HR-doelstellingen en de kwaliteit van HR-instrumenten (beter) kunt beoordelen
  • De bijdrage van de HR-strategie zien aan prestaties en welbevinden van medewerkers en organisatie
  • Je eigen positie en die van de ondernemingsraad t.a.v. HR-strategie bepalen aan de hand van een formulering van de or-voorkeur voor een HR-strategie en de ontwikkeling van een toetsingskader voor instemmingsvragen

Resultaat van deze dag

  • Je versterkt je eigen en de ondernemingsraad kennis en vaardigheden op dit terrein
  • Je hebt geleerd welke mogelijkheden er zijn om vanuit HRM bij te dragen aan het functioneren van de eigen organisatie
  • Je ziet hoe je als ondernemingsraad pro-actief kunt acteren bij vorming van SHRM
  • Je weet hoe je als ondernemingsraad bestuursvoorstellen in instemmingsverzoeken kunt interpreteren en hoe je deze verzoeken kunt beoordelen

 

Programma

09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee. Kennismaking en korte toelichting van de dag

10.00 uur  Or en HR-Strategievorming; doelen en middelen en aansluiting van HR bij de Strategie van de organisatie

–  Wat zijn wensen van de OR en verschillende betrokkenen/stakeholders?

–  Verdieping aan de hand van cases op het gebied van ORen HR-Strategie
–  Gezichtspunten voor de or om een HR-Strategie te beoordelen

11.30 uur  Hoe zorgt de HR-Strategie voor betere prestaties en meer tevredenheid?
–  Welke HR-instrumenten kunnen meer resultaat opleveren?
–  Monitoren van toepassing en resultaten van hr-instrumenten door de OR
–  Is een Balanced Scorecard of een KPI-set een bruikbaar or-instrument?

13.00 uur  Lunch

13.30 uur  Informatievoorziening voor en evaluatie van de HR-strategie
–  Zijn gangbare prioriteiten van HRM in 2018 ook van belang voor de eigen OR en de eigen organisatie? (o.a. Duurzame Inzetbaarheid, Talent Management en Strategische Personeelsplanning)
–  Verschuivende prioriteiten in HRM; wat zijn de eigen OR-prioriteiten voor de korte en de langere termijn?
–  Levert Sociaal Jaarverslag /Sociale Rapportage genoeg OR-informatie?
–  Mogelijke impulsen voor verbetering/versnelling van HRM; hoe staat het met het tempo van Sociale Innovatie bij de eigen organisatie?

15.00 uur   Oefening met case: de eigen OR-voorkeursstrategie voor HR formuleren en het eigen or toetsingskader ontwikkelen voor bestuursvragen om instemming van de or met de hr-Strategie.

16.00 uur   Vragen en afsluiting

 

Voor contact over deze in-company Masterclass mail Job Hoogendoorn:

hoogendoorn@erasmusorcentre.nl of bel hem op: 0622471155.