Het Erasmus OR Centre kijkt met genoegen terug op een productief en succesvol 2019.

In samenwerking met Vakmedianet werden in het afgelopen jaar verschillende OR-Masterclasses verzorgd op de Erasmus Universiteit o.a. over OR en Strategie, OR en HRM, OR en Agile Werken, Financiën en de Operationele Gezondheid van de Organisatie, Prestatiemanagement & Beloningsbeleid, HR Planning, Zelfsturing en Zelforganisatie.

In-company Masterclasses werden verzorgd voor een regionaal samenwerkingsverband van publieke organisaties in Oost-Nederland en voor een ziekenhuis in Noord-Holland.

Voor de OR van een onderneming werkzaam op het gebied van de arbeidsomstandigheden werd een Introductie-programma verzorgd over “Fusie en Samenwerking”.

In samenwerking met Vakmedianet werd een incompany Masterclass verzorgd over “OR en Strategisch HRM” voor de C.O.R. van een grote uitzendorganisatie.

Voor de C.O.R. en de OC’s (Onderdeelscommissies) van een grote hoofdstedelijke zorginstelling werd een programma verzorgd over “Decentralisatie, Zelfsturing en Medezeggenschap”.

Hiernaast verzorgde het Erasmus OR Centre op 7 november j.l. een bijdrage aan het landelijk congres “Medezeggenschap op Koers” van Vakmedianet., met als thema “Meer O.R.-invloed op Strategie en HRM”.

Populaire thema’s bij de verzorgde Masterclasses waren onder meer de aanpak van werkdrukklachten, verbeteren van de duurzame inzetbaarheid, fusie en samenwerking, reorganisatie, de pro-actieve OR, het vergroten van de impact van de OR, het  functioneren van de OR, en de realisatie van OR-rechten op het gebied van informatie, ondersteuning en het onderhandelen rond advies- en instemmingsvragen.

In het afgelopen jaar werden ondernemingsraden vooral geadviseerd en ondersteund met betrekking tot complexe medezeggenschapsvraagstukken rond turnaround,  internationale reorganisaties, collectief ontslag en vorderingen tot naleving van de W.O.R.

In 2020 hoopt het Erasmus OR Centre haar trainingen, ondersteuning en advisering van ondernemingsraden verder uit te bouwen.

Voor het zojuist begonnen jaar zijn er tal van nieuwe Masterclasses i.s.m. Vakmedianet geagendeerd. De planning van deze Masterclasses treft U  eveneens op deze website.

Tenslotte maken we je graag attent op  “Slimmer werken, anders organiseren”, een nieuw boek van Rik Hollen en EORC Associate Niels van der Weerdt. Dit boek, uitgegeven door het Rotterdams Initiatief Sociale Innnovatie (RISI), laat zien wat (Rotterdamse) bedrijven kunnen leren van sociale innovaties elders. Daarbij gaat het om innovaties als zelfsturende teams, ideeencooperaties, kraamkamers, empowerment, mede-eigenaarschap e.d. Deze innovaties werden opgetekend in zeer uiteenlopende bedrijven als : Aldowa, Centrient, Rebel, Rijkswaterstaat, Cordaan Thuiszorg, Croon-wolter & dros, Incentro, YoungCapital, en Resato. De geleerde lessen liggen op het gebied van leiderschap, autonomie, participatie, bedrijfscultuur, organisatiedoelen, teamgrootte en zelfsturing (Voor RISI zie: www.risiarbeidsmarkt.nl).