Geacht (C)OR lid, of lid van de PVT,

 

De tijden voor ondernemingsraden zijn turbulent, allerlei onderwerpen passeren de revue. Zowel onderwerpen waar de ondernemingsraad in relatie tot de bestuurder en haar achterban iets van moet vinden, maar ook onderwerpen over haar eigen functioneren.

Gegeven die turbulentie voeren de onderzoekers binnen het Erasmus OR Centre op dit moment een onderzoek uit naar het Functioneren van de Ondernemingsraad. Wij stellen het zeer op prijs als u aan dit onderzoek mee wilt doen.

Uiteraard ontvangt u na deelname een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten, die wij in de loop van 2018 verwachten. De resultaten presenteren wij ook tijdens het congres ‘Medezeggenschap op Koers’ welke door ORnet op 1 november 2018 wordt georganiseerd.

Beantwoording van deze vragen kost bij benadering 15 minuten. Dit onderzoek maakt deel uit van een roulerend onderzoek, waarbij ook andere onderwerpen zoals de Kwaliteit van Strategisch HRM, OR en Strategie en OR, Financiën en Operationele Zaken aan de orde komen.

Uiteraard zal uw bijdrage aan ons onderzoek zorgvuldig verwerkt worden en wordt de anonimiteit van uw bijdrage door ons volledig gegarandeerd. Uw individuele reactie zal dan ook niet aan anderen bekend worden gemaakt.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan het onderzoek en zien uit naar de interactie met u over de onderzoeksresultaten.

NB: aan het begin van de vragenlijst wordt u gevraagd wie u vertegenwoordigt: de centrale ondernemingsraad, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. In het vervolg van de enquête wordt alleen nog gesproken over de OR. Daar dient u te lezen: COR, OR of personeelsvertegenwoordiging.

 

Met vriendelijke groet,

Drs. Louis Brackel RC & Dr. Job Hoogendoorn
www.erasmusorcentre.nl
brackel@erasmusorcentre.nl, hoogendoorn@erasmusorcentre.nl
Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

Ga naar het onderzoek