Hierbij een sfeerimpressie van de Masterclass “OR & Strategie van de Organisatie”. Dr. Niels van der Weerdt en Dr. Job Hoogendoorn bespraken de vragen rond de strategievorming van organisaties. De door bestuurders voorgenomen strategie, die (ex. Art. 25 W.O.R.) aan de or voorgelegd wordt, is voor een deel gebaseerd op aannamen over kansen, bedreigingen, sterkten, zwakten en benchmarks op de langere termijn. Maar waarop zijn deze aannamen gebaseerd? En zijn de benchmarks waarmee de organisatie zich vergelijkt, wel de meest voor de hand liggende benchmarks? Welke strategische alternatieven kregen geen of te weinig aandacht? Leden van verschillende ondernemingsraden zijn vandaag bijeengekomen om het hierover te hebben.

Wilt u ook graag een Masterclass van Erasmus OR Centre (in samenwerking met Vakmedianet) bijwonen? Op 12 april vindt de Masterclass “OR & de Financiële en Operationele Gezondheid van de Organisatie” plaats en op 8 mei de Masterclass “OR & Human Resources Strategie van de Organisatie”​​. Meld u hier aan!