Als OR heb je het plan van de directie afgeschoten. Toch houdt de directie vol. Hoe zorg je dat je weer aan het stuur komt?

Van de week gelezen: “OR Ziegler vraagt rechter om ontslagplan te keren“. De ondernemingsraad (or) van Ziegler in Winschoten zal de Ondernemingskamer in Amsterdam vragen om het reorganisatieplan van de directie van de brandweerautofabrikant af te schieten. Dit plan had de OR eerder al afgewezen, na onderzoek van een onafhankelijke deskundige. Het directievoorstel omvat onder meer het ontslag van 19 van de 75 werknemers, terwijl de directie volgens de bonden van plan is een deel van de werkzaamheden over te hevelen naar de Zieglerfabriek in Kroatië. Volgens de OR levert het een en ander niet de gewenste bedrijfsvoordelen op.

Hoe kom je als ondernemingsraad weer aan het stuur?

Eerst de verwarring binnen de OR. Hoe kan de directie nu zo iets bedenken? Wat zit er nog meer achter? Verliezen we allemaal onze banen op termijn? Dit voelt als een overval.

Maar dan bedenk je je dat je de belangen van jouw collega’s dient. Dat je een schitterend bedrijf hebt. Dat niet alles rozengeur en maneschijn is, er valt eigenlijk best veel te verbeteren. Je voelt de kracht weer terugkomen.

Tips om weer aan het stuur te komen

Een paar tips die je in dit soort gevallen zeker helpen.

 • Huur een goede adviseur in: dat geeft het (zelf)vertrouwen

Maar goede raad is toch duur? Beter slim gekopieerd dan verkeerd bedacht. In Nederland zijn er goede adviseurs die vaker met dit bijltje hebben gehakt. En die ervaring kunnen toepassen op jouw situatie. Die zelf in het verleden financieel directeur zijn geweest, verantwoordelijk waren voor P&O, of zelf HR businesspartner zijn geweest. Ervaring met het opstellen van businesscases, ondernemingsplannen. Maar ook met het leiden van een organisatie en teams. Het uitvoeren van coaching. Hard en zacht combineren. Oog hebben voor belangen en cultuur. Die je op een goede manier bijstaan. En het zelfvertrouwen geven dat je op hetzelfde niveau als de directie het bedrijf kan helpen.

 •  Maak gebruik van het recht op informatie, de juiste informatie is 80% van het succes

Artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden zegt:

 “de directie verplicht om aan de ondernemingsraad en aan commissies van de OR alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt“.

Maak gebruik van het recht, spreek ook met de collega’s die betrokken zijn bij het opstellen ervan. Dat moeten ze gewoon doen in het kader van het bedrijfsbelang en ook volgens de Wet. En achteraf zijn zij er zeker ook blij mee dat je op een prettige manier samenwerkt. Samenwerken is sleutel. En de juiste informatie is 80% van het succes.

 •  Creër een win-winsituatie met de directie: haal je resultaat binnen

Als OR maak je het verschil als je beschikt over de vaardigheid om van onderhandelingen altijd een win-win-situatie te maken. Zorg voor constructieve en positieve relaties.

Zorg dat je als OR

 • Weet wat je wilt:
  • Het helpt ook om te weten wat je niet wilt naarmate de onderhandelingen vorderen.
  • Bepaal zoveel mogelijk dat van tevoren.
 • Weet wat de directie wil:
  • Ook zij hebben een agenda waarmee ze de onderhandelingen ingaan.
  • Begrijp de oplossing die zij met de onderhandelingen willen bereiken.
 • Houd rekening met bezwaren:
  • Bereid je als OR voor op de bezwaren waar de directie mee zal kunnen komen. Dit maakt een veel beter resultaat mogelijk. Ook toon je hiermee je professionaliteit als OR.
 • Bepaal de “weggevers”:
  • Bepaal waarover je als OR absoluut niet over wilt onderhandelen, wat je wel zou willen en wat je als OR eventueel wil weggeven. Het is zeker niet zo dat je alles voor elkaar kunt krijgen. Voor een deel meebewegen zorgt voor een beter resultaat. Het is net judo.
 • Bepaal wanneer je stopt:
  • Op welk punt vind je als OR dat je echt niet verder zult onderhandelen?
  • Dit is je belangrijkste troefkaart.

Het vuur gedoofd

Op deze manier zul je zien dat je als OR toch weer aan het stuur komt. En dat de directie waardering heeft voor de manier waarop je het bedrijfsbelang verdedigt. En samenwerkt. Een mooie basis voor de toekomst.

Geschreven door Drs. Louis Brackel RC, Associate Erasmus OR Centre.