Op 1 november vond er weer een Masterclass plaats, georganiseerd door Erasmus OR Centre en Vakmedianet. Dr. Job Hoogendoorn behandelde het thema “OR & Human Resources strategie van de organisatie”.

Ondernemingsraden zijn medeverantwoordelijk voor een meer of minder succesvol hr-beleid. Bij een hr Strategie gaat het om de langere termijn doelstellingen voor het hr-beleid en om de instrumenten, processen, activiteiten, faciliteiten en actoren, waarmee deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Dr. Hoogendoorn ging in op de voorkeuren die een ondernemingsraad kan formuleren voor de hr-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken ex. Art. 27 van het bestuur beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht wor-den naar compromissen die voor or en bestuur een win-win situatie opleveren.

Wilt u ook graag een Masterclass van Erasmus OR Centre (in samenwerking met Vakmedianet) bijwonen? Op 20 november organiseren wij de Masterclass “OR & Agile werken”​​. Drs. Louis Brackel RC verzorgd de Masterclass en zal het volgende behandelen: Veel bestuurders hebben ervaren dat Agile en Lean zeer krachtige manieren zijn om een radicaal beter resultaat voor klanten en dus ook voor medewerkers te realiseren. In deze Masterclass wordt ingegaan op de theorie en vooral de praktijk van deze concepten en de rol van de OR daarbij. Meld u hier aan!