In samenwerking met OR opleidingen organiseert Erasmus OR Centre vier verdiepende Masterclasses in het najaar van 2018. De Masterclasses zijn gericht op strategische onderwerpen en bieden essentiële kennis waarmee de or zich verder kan ontwikkelen op deze belangrijke terreinen.

Voor de complete programma’s van de Masterclasses en inschrijven volgt u de onderstaande links.

Masterclass OR & strategie van de organisatie 20 september 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Niels van der Weerdt en Dr. Job Hoogendoorn

Om de strategie-voornemens van bestuurders te kunnen toetsen en een advies uit te brengen dat waarde toevoegt aan de toekomstplannen van de organisatie heb je als lid van de or voldoende kennis en begrip nodig van het proces van strategievorming en de afweging van keuzemogelijkheden, die daarbij aan de orde komen. In deze Masterclass wordt deze kennis op een toegankelijke manier aangeboden.

Masterclass OR & de financiële en operationele gezondheid van de organisatie 11 oktober 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Drs. Louis Brackel RC

Kennis van en begrip over financiën en de operationele gezondheid van de organisatie staan in deze masterclass centraal. Te onderscheiden wat wel en niet van belang is en hoe het in elkaar zit is de kern hiervan. Je krijgt gedegen inzichten aangereikt. En je leert van de docent en jouw medecursisten.

Masterclass OR & Human Resources Strategie van de Organisatie 1 november 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Job Hoogendoorn

Na deze Masterclass kan de ondernemingsraad zijn eigen voorkeuren formuleren voor de hr-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken ex. Art. 27 van het bestuur beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht worden naar compromissen die voor or en bestuur een win-win situatie opleveren.

Masterclass Agile werken 20 november 2018 Erasmus Universiteit Rotterdam

Drs. Louis Brackel RC

Veel bestuurders hebben ervaren dat Agile en Lean zeer krachtige manieren zijn om een radicaal beter resultaat voor klanten en dus ook voor medewerkers te realiseren. In deze Masterclass wordt ingegaan op de theorie en vooral de praktijk van deze concepten en de rol van de OR daarbij.