Bovengemiddelde prestaties en betrokkenheid

Onderzoek heeft uitgewezen dat integere organisaties bovengemiddelde prestaties leveren en een structureel hogere medewerkerbetrokkenheid kennen.

Ondernemingsraden kunnen het bestuur van hun organisaties helpen om integriteit en vertrouwen te stimuleren en zodoende het succes in alle opzichten te vergroten.

Herkenbaar?

  • Word je er ook zo moe van ergens te werken waar je altijd allerlei zaken wordt beloofd?
  • “We gaan echt goed kijken naar een nieuwe indeling van de diensten, naar de salarissen die we betalen, naar de IT ondersteuning…” Maar die beloften worden nooit nagekomen en niemand maakt ook duidelijk waarom.
  • Die mooie kernwaarden die bij de receptie hangen gelden nooit voor het hogere management. En jouw manager komt altijd weg met ander gedrag als wat hij jou zelf vraagt.

In organisaties waar er weinig vertrouwen is duurt alles een eeuwigheid. Er zijn nooit genoeg middelen omdat enorm veel tijd wordt verspild. Collega’s die zich inhouden, zich afvragend wat de echte redenen zijn voor elk verzoek, dus altijd achterdochtig zijn.

Vertrouwen door integriteit

In een integere organisatie worden de kernwaarden dagelijks door iedereen nageleefd. Er is geen verschil tussen “zeggen en doen”. Beloften worden nagekomen of kennen een goede verklaring waarom ze verbroken zijn.

Vertrouwen is essentieel om zeer goede resultaten met een team neer te kunnen zetten. Integriteit in een organisatie kweekt vertrouwen. Dit kost tijd en is natuurlijk hard werken. Integriteit van een organisatie moet worden “voorgeleefd”. Niet alleen door het hogere management maar door alle leiders in de organisatie. En de integriteit wordt versterkt door van leiders die integriteit te verwachten. Het dient et bevestigd te worden door erkenning en beloning.

5 tips voor succes door het bouwen aan vertrouwen

Ondernemingsraden kunnen organisaties helpen te bouwen aan vertrouwen door:

  • Het gedrag dat je verwacht van je collega’s met elkaar te definiëren en te vertonen. Belonen van gewenst gedrag, niet belonen van diegenen die het gewenste gedrag niet laten zien. Afscheid nemen van diegenen die discrimineren en koeioneren.
  • Werken aan een cultuur waar iedereen eerlijk is, informatie deelt, open-minded is, reageren op ideeën en suggesties, delen van erkenning met degenen die het verdienen, consistent zijn in wat ze zeggen en boodschappen en acties op elkaar afgestemd hebben.
  • Regelmatig face to face vergaderen, waar leiders eerlijk spreken over veranderingen in de organisatie, gezichtspunten en ideeën verwelkomen en bespreken, actief luisteren en door feedback aangeven dat de beelden van medewerkers worden verwerkt in hun beslissingen die hun werk en de toekomst van de organisatie raken.
  • Terug naar de werkvloer, hoger management brengt regelmatig tijd door met de andere collega’s en voert ook samen met hen regelmatig het dagelijkse werk uit.
  • Rapporteren over de voortgang op doelstellingen en prioriteiten van de organisatie en in het bijzonder de acties die beloofd zijn door het topmanagement

Een schitterende uitdaging voor ondernemingsraden in hun rol!

Geschreven door Drs. Louis Brackel RC, Associate Erasmus OR Centre