Of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden, is een veelgestelde vraag. De SER heeft in maart 2016 een stroomschema gepubliceerd dat aangeeft welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement.
Het stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement (http://www.ser.nl/nl/~/media/files/internet/thema/or/insolventieprocedures.ashx) is een vervolg op het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van december 2015. Ten onrechte wordt vaak verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij faillissement niet gelden. Het stroomschema geeft hierover meer duidelijkheid. Ook zal de SER bij het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen erop aandringen dat de rechter-commissaris bij het toezicht op de curator nadrukkelijk toeziet op de naleving van de medezeggenschapsregels.