Op 20 juni bezochten Louis Brackel en Lex Welter de landelijke OR dag die door het Praktijkblad Ondernemingsraad werd georganiseerd in de Galgenwaard te Utrecht. Het thema was ‘medezeggenschap is topsport’. De dag werd geopend door scheidsrechter Eric Braamhaar die sportiviteit en het toepassen van spelregels aan de orde stelde. In het voetbalstadion zijn alle ogen gericht op de scheidsrechter die onder grote druk de juiste besluiten moet nemen. Hetzelfde geldt voor de medezeggenschap, waar lang gewerkt wordt aan plannen, waar de ondernemingsraad op zeer korte termijn over moet besluiten. Daar zijn de ogen van alle collega’s gericht op de leden van de medezeggenschap. Dat kan een grote druk op mensen leggen. In zowel voetbal als medezeggenschap zijn ‘fit zijn’ en ‘de spelregels kennen’ belangrijke zaken.

Een aantal van de spelregels die aan de orde kwamen vielen op, omdat dit ook juist de topics zijn die het Erasmus OR Centre voor ondernemingsraden te bieden heeft.

  • Overnames door buitenlandse ondernemingen leiden nog te vaak tot een wat afwachtende houding. Daar waar juist plaats is om het adviesrecht in te zetten en eventueel juridisch af te dwingen. Ook een buitenlandse overnemende partij heeft de WOR te respecteren, waar dat bedrijf ook is gevestigd. Instemming over de wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden worden in een enkel geval daarna vanuit het nieuwe buitenlands hoofdkantoor eenzijdig opgelegd. Ook dan geldt weer dat de bestuurder de Nederlandse wetgeving dient te respecteren en daarover in overleg zal moeten gaan om instemming te verkrijgen (wanneer er geen CAO is).
  • Het lastige onderwerp pensioen en demotie wordt niet vaak opgepakt. Veelal zijn er toch mogelijkheden om vanuit de medezeggenschap wat water bij de wijn te doen zonder dat dit noemenswaardige pensioengevolgen hoeft te hebben. Tijdens deze dag werd ruim aandacht aan dit onderwerp besteed en kwamen mooie voorbeelden aan de orde. Voorbeelden die ook wij uit ons eigen praktijk herkennen.
  • Veel ondernemingen werken tegenwoordig volgens de filosofie van Agile en Scrum. Afdelingen maken voor een deel of zelfs geheel plaats voor wisselende teams. Medewerkers worden niet alleen maar beoordeeld door de eigen leidinggevende, maar juist door de (wisselende) teamleden. Hoe gaat dat dan bij reorganisaties? De zogenaamde ZZP-er is in dit werkveld vaak niet meer weg te denken, ZZP-ers die vaak gedurende langere tijd in ook voor hen verschillende teams participeren vallen sowieso al uit de boot bij reorganisaties. Maar hoe zit dat in de toekomst met de vaste medewerkers?

Kortom, er kwam een interessant scala van uitdagingen aan de orde. Daar staan wij u bij de beantwoording van dit soort vraagstukken vanuit het Erasmus OR Centre ter zijde.

Auteur: adviseur MR. LEX WELTER MBA.