Ondernemingsraden hebben vergaande bevoegdheden ten aanzien van het beleid op het gebied van personeel en organisatie. Vaststelling, wijziging en intrekking van hoofdlijnen van het hr-beleid vragen meestal om instemming van de ondernemingsraad. Door deze invloed draagt de ondernemingsraad ook medeverantwoordelijkheid voor een meer of minder succesvol hr-beleid.

De ondernemingsraad kan zijn eigen voorkeuren formuleren voor de hr-doelen en middelen voor de korte en langere termijn. Deze voorkeuren kunnen dienen als een toetsingskader waarmee instemmingsverzoeken beoordeeld kunnen worden. Op deze manier komen verschillen in voorkeur eerder in beeld en kan tijdig gezocht worden naar compromissen die voor ondernemingsraad en bestuur een win-win situatie opleveren. De kennis die je hiervoor nodig hebt, doe je op tijdens deze masterclass.

Wat leer je?

  • Basiskennis over de vorming van hr-strategie; doelen en middelen
  • Ingrediënten voor een hr-strategie aan de hand van casemateriaal
  • De criteria kiezen waarmee je het realisme van hr-doelstellingen en de kwaliteit van hr-instrumenten (beter) kunt beoordelen
  • De bijdrage van de hr-strategie zien aan prestaties en welbevinden van medewerkers en organisatie
  • Je eigen positie en die van de ondernemingsraad t.a.v. hr-strategie bepalen aan de hand van een formulering van de or-voorkeur voor een hr-strategie en de ontwikkeling van een toetsingskader voor instemmingsvragen

Resultaat van deze dag

  • Je versterkt je eigen en de ondernemingsraad kennis en vaardigheden op dit terrein
  • Je hebt geleerd welke mogelijkheden er zijn om vanuit HRM bij te dragen aan het functioneren van de eigen organisatie
  • Je ziet hoe je als ondernemingsraad pro-actief kunt acteren bij vorming van SHRM
  • Je weet hoe je als ondernemingsraad bestuursvoorstellen in instemmingsverzoeken kunt interpreteren en hoe je deze verzoeken kunt beoordelen

Meld je hier aan!