Ondernemingsraden hebben regelmatig te maken met vragen rond de strategievorming van organisaties. De door bestuurders voorgenomen strategie die aan de ondernemingsraad voorgelegd wordt, is voor een deel gebaseerd op aannamen over kansen, bedreigingen, sterkten, zwakten en benchmarks op de langere termijn. Maar waarop zijn deze aannamen gebaseerd ? En zijn de benchmarks waarmee de organisatie zich vergelijkt wel de meest voor de hand liggende benchmarks ? Welke strategische alternatieven kregen geen of te weinig aandacht ?

Wil je als or-lid de strategievoornemens van bestuurders kunnen toetsen en een advies uit brengen dat waarde toevoegt aan de toekomstplannen van de organisatie? Dan heb je voldoende kennis en begrip nodig van het proces van strategievorming en de afweging van keuzemogelijkheden. In deze masterclass wordt deze kennis op een toegankelijke manier aangeboden.

Wat leer je in deze training?

  • Basiskennis over de strategievorming van organisaties
  • Het maken van strategische keuzen aan de hand van casemateriaal
  • De criteria en de vragen, waarmee je te strategische alternatieven en te maken keuzen beter kunt beoordelen
  • Het realisme achter de aannamen in een strategisch plan toetsen
  • Je eigen positie en die van de ondernemingsraad rond de strategievorming te bepalen

Resultaat van deze dag

  • Je versterkt je eigen kwaliteit op dit terrein
  • Je hebt geleerd welke alternatieve benaderingswijzen er bestaan bij strategievorming en kunt deze ook goed naar voren brengen
  • Je ziet hoe je als ondernemingsraad  proactief kunt acteren bij strategievorming
  • Je weet hoe je bestuursvoorstellen kunt interpreteren en hoe je deze voorstellen goed onderbouwd kunt beïnvloeden

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar! Meld je hier aan